Knihy Temple Grandin

Temple Grandin: Jak to vidím já - osobní pohled na autismus a Aspergerův syndrom, 3. rozšířené vydání

Od autorky, která změnila náš pohled na autismus obsahuje revize provedéné na základě nejnovějších výzkumných poznatků o tom, jak funguje mozek u lidí s autismem a o různých formách terapie. Mimo to přináší rozšíření a místy i podstatné změny obsahu. Temple Grandin přidala 12 nových kapitol.

V této napjatě očekávané, revidované a rozšířené verzi známé knihy se Dr. Grandin zaměřuje na SKUTEČNÉ obtíže související s autismem, kterým rodiče, učitelé a ti, kteří s poruchami autistického spektra žijí, čelí každý den.


V Jak to vidím Já se Temple věnuje tématům:
 • V čem je myšlení lidí s autismem jiné a proč
 • Cenově dostupné programy rané péče, které fungují
 • Dopad smyslové přecitlivělosti na učení
 • Co je chování způsobené autismem a co je normální nevychovanost
 • Alternativní vs. tradiční lékařství
 • A mnoho dalších témat!


Navíc nově revidované a rozšířené 3. vydání obsahuje mnoho nových částí, včetně:
 • Jak zlepšit práci s časem a organizační dovednosti
 • Která škola je nejlepší pro mé dítě s PAS?
 • Jak naučit střídání a čekání
 • Jděte ven do praktického života!
 • Proč děti s autismem stimují
 • Náctiletí s PAS se musí naučit sociálním i praovním dovednostem, aby si dokázali udržet práciOdlišní... Ne horší od Dr. Temple Grandin

Dr. Temple Grandin

Different Not Less
Inspirující kniha od Dr. Temple Grandin, plná informací pomáhá rozšířit obzory o tom, jak můžeme přispět ke zlepšení života lidí s autismem, Aspergerovým syndromem a ADHD.

Je vyprávěním o životech dospělých, z nichž řada obdržela diagnózu až v dospělosti a názorně vysvětluje, jak se dokázali vyrovnat s obtížemi a jak uspěli vhledání zaměstnání!

"Je to neuvěřitelně inspirativní kniha. Příběhy úspěchu dodají sílu a odvahu rodičům malých dětí s poruchami autistického spektra. Nejvíce inspirace dodají adolescentům a mladým lidem, kteří mají obavy z toho, že by je autismus mohl připravit o úspěch v kariéře nebo osobním vztahu."

- Dr. Tony Attwood: Přední světový odborník v oblasti Aspergerova syndromu.Zvířata nás dělají lidmi: Jak umožnit zvířatům nejlepší možný život

Dr. Temple Grandin a Catherine Johnson


Animals Make Us HumanJak můžeme zvířatům poskytnout ten nejlepší život? Co potřebuje zvíře, aby bylo šťastné?

Ve svém průlomovém best-selleru Zvířata v překladu, Temple Grandin čerpá ze své vlastní zkušenosti s autismem, stejně jako ze svých zkušenosti Zooložky, aby mohla podat nevšední vhled do toho, jak zvířata myslí, jednají a cítí. V knize Animals Make Us Human používá těchto zkušeností k tomu, aby nám ukázala, jak můžeme svým zvířatům nabídnout ten nejlepší a nejšťastnější život - dle toho jak to vnímají ona, nikoliv my. 

Je snadné poznat, co zvířatům způsobuje fyzickou bolest, ale rozpoznat emocionální stres je mnohem těžší. Na základě nejnovějších výzkumů a vlastní práce Grandin popisuje základní emocionální potřeby zvířat a následně se věnuje tomu, jak naplnit konkrétní potřeby ps a koček, koní, farmářských zvířat, zvířat v zoologické zahradě, či dokonce ve volné přírodě. Ať už jde o vytvoření co nejlepšího prostředí pro psa, kterého musíte nechat většinu dne doma o samotě, o to, jak předcházet nudě u prasat, či o to poznat, zda lev, který přechází za mříží zprava doleva se jen protahuje nebo má špatnou náladu. Grandin nás učí jak překonat naše předsudky o zvířecí spokojenosti a dostát našemu závazku vůči těmto stvořením, která nás provázejí v našich životech.

Animals Make Us Human je vyvrcholením téměř třiceti let výzkumu, experimentů a zkušeností. Jde o povinnou četbu pro kohokoliv, kdo kdy měl, pečoval o, nebo jen má rád zvířata.


Nepsaná pravidla sociálních vztahů: Dekódování tajemství společenského jednání skrze unikátní perspektivu autismu

Dr. Temple Grandin a Sean Barron

Unwritten RulesLidé s autismem / Aspergerovým syndromem mohou často být společensky a kariérně v nevýhodné pozici, protože náznaky v sociálním jednání a sociální pohled na interakce jsou pro ně přítěží. Kniha dvou známých autorů, kteří sami žijí s diagnózou nás vede k zamyšlení a pomáhá k porozumění těm, kteří žijí s poruchami autistického spektra a poskytovatelům péče. V dnes již klasické knize vás Temple a Sean provedou skrze chyby, které sami dělaly v sociální interakci a ukážou, jakým způsobem dokázali zlepšit svůj život.

Kniha získala titul Silver Award Winner v rámci Foreword Book of the year Awards, v kategorii rodina a vztahy, v soutěži s více než 1700 ostatními tituly. Porota složená z knihovníků, prodejců knih a kritiků vybrala vítěze na základě kritérií originality, kvality díla a kvality textu.Zvířata v překladu:

Jak tajemství autismu umožňuje dekódovat chování zvířat

Dr. Temple Grandin

Animals In TranslationZvířata v překladu od Temple Grandin hovoří jasným hlasem ženy, která zpoza clony autismu přináší nevšední zprávu o tom, jak zvířata myslí a co cítí. Profesionální dráha Temple jako zooložky a její zkušenost člověka s autismem ji propůjčují pohled na věc, s nímž se nesetkáme u žádného jiného odborníka v oboru. Stojíce na křižovatce mezi světem zvířat a autismem nám přináší unikátní pohled na oba. 

Lidé s autismem mohou někdy myslet podobně, jako myslí zvířata. Temple Grandin a spoluautorka Catherine Johnson dokonce vnímají autismus jako možnou stanici na pomyslné cestě, která pojí zvířata s lidmi. Lidé s autismem tak jsou často v dokonalé situaci pro překlad "řeči zvířat". Temple je pravdivým průvodcem ve světě zvířat, přičemž prozkoumává bolest, strach, agresi, lásku, přátelství, komunikaci, učení a, ano, dokonce zvířecího génia. Nejenže jsou zvířata mnohem chytřejší, než si kdo dokázal představit, v některých případech jsou skutečně výjimečná. 

Záběr Zvířat v překladu je skutečně rozsáhlý. Ve spojení třiceti let zkušeností na poli vědy a coby člověk s autismem vidí Temple to, co jiným zůstává skryto. Rozvoj nadání

Dr. Temple Grandin a Kate Duffy, s předslovem Dr. Tonyho Attwooda

Developing TalentsTato příručka pro plánování kariéry je určena přímo vysoce funkčním adolescentům a mladým lidem, kteří žijí s PAS, jejich rodiny, učitele a poradce. Práce obou autorek přináší unikátní informace a rady, vycházející z praktické zkušenosti. Temple Grandin vychází ze své vlastní zkušenosti s poruchami autistického spektra a ze své profesionální kariéry a Kate Duffy využívá své odbornost v oblasti problematiky zaměstnání a také své zkušenosti matky dvou dětí, které mají projevy připomínající autismus. Výsledkem je velice užitečná a praktická kniha, která krok za krokem seznamuje s procesem hledání zaměstnání, včetně celé jedné sekce, která se věnuje dopadu PAS na pracovní prostředí, včetně návodů, jak zvládat smyslové obtíže a jak zušlechťovat a pěstovat nadání a specifické zájmy tak, aby vedly k placené práci. Kniha také přináší přehled profesí, které jsou zejména vhodné pro vysoce funkční osoby na spektru a mnoho dalšího. Osobní líčení z první ruky a rady od zástupců široké řady profesí, která je vhodná pro vysoce funkční osoby na spektru autistických poruch zakončují tento skvělý zdroj informací.Emergence: Labeled Autistic

Dr. Temple Grandin
New Emergence
Nyní s novým předslovem. Templina průlomová kniha popisuje neobyčejný a inspirativní příběh toho, jak se vypořádala s výzvou, kterou znamená autismus. Autismus u ní byl diagnostikován ve věku tří let. Byla očividně inteligentním dítětem, které bažilo po poznání, ale nebyla schopná se vyjadřovat nebo kontrolovat své chování. Temple se na základní škole potýkala s problémy a nakonec byla přesunuta z "normální" školy do vzdělávacího programu pro děti s autismem, kde začala zažívat "nervové záchvaty". Dnes líčí Temple příběh toho, jak se z dítěte svíraného strachem stala uznávanou odbornicí a světovým lídrem v ne jedné, ale hned dvou zcela rozličných oblastech. Jde o příběh houževnatosti a odvahy. Emergence: Labeled Autistic dala stovkám tisíc lidí po celém světě naději a umožnila jim lépe porozumět autismu.

Je však ještě něčím větším. Je důkazem o nezměrném potenciálu lidského ducha. 

"Důkaz o odvaze ženy, která překonala velmi těžké postižení, aby dokázala žít plnohodnotným životem. Doufám, že všichni učitelé, ale i rodiče lidí s autismem si přečtou tuto knihu a pochopí ji."
- William Christopher, herec role Otce Mulcahyho v seriálu MASH a otec dítěte s autismem.

Myšlení v obrazech

Dr. Temple Grandin


Thinking in Pictures
Slovy Temple Grandin jde o příběh toho, jaké to je, žít s autismem, jaké to je, být mezi několika málo lidmi, kteří nalezli cestu skrze neurologická omezení, spojená s autismem. V průběhu svého života si vytvořila jedinečné strategie zvládání, mezi něž patří i známý "objímací stroj", který navrhla poté, co viděla, jak podobné zařízení funguje u krav. Popisuje bolestné osamění, které ji provázelo v období dospívání, kdy byla "jiná" a její odhalení vizuálních symbolů, skrze něž mohla pochopit "způsoby domorodců." Myšlení v obrazech předkládá informace z první linie o tom, jak probíhá diagnóza, léčba, medikace, stejně jako pohled Temple na genialitu, nadané lidi, smyslové vnímání a chování zvířat. 

Nakonec, je to Templina unikátní schopnost popsat způsob, jak vizuálně funguje její mysl a jak si prvně uvědomila spojitosti mezi svým způsobem myšlení a zvířecím chováním, které jsou základem jejího kromobyčejného daru a fenomenálního úspěchu.

"Temple Grandin, ikona světa, kterému záleží na blahu zvířat, je ve skutečnosti z jiné planety," píše Roger Caras, prezident Společenství pro předcházení krutosti na zvířatech. "Přišla k nám z nepředstavitelného světa autismu a dokáže na nás i na sebe nahlížet úžasně novým a jasným pohledem. Myšlení v obrazech je úžasným příběhem neobyčejné ženy."