Jak to Vidím Já

Temple Grandin: 

Jak to vidím já (The Way I See It) - Osobní pohled na autismus a Aspergerův syndrom


(První vydání je v nákladu 350 kusů, polovina je již vyprodána, platí do vyprodání zásob)


Cena: 385 Kč, včetně DPH


Tlačítko objednat knihu Temple Grandin
O knize

Jak to vidím já patří k nejzásadnějším knihám Temple Grandin, PhD. na téma autismu a k nejlepším knihám na téma autismu vůbec. Na základě celoživotní osobní zkušenosti, vědecké práce a spolupráce s předními světovými odborníky a rodiči nabízí Temple Grandin svůj pohled na to, jak pracovat s dětmi s autismem a jejich motivací a využít ji pro jejich vzdělávání, k integraci a k samostatnosti.

Vydání knihy svým laskavým darem podpořili
Jan Barta
Vít Ševčík

O autorce


Temple Grandin se narodila v roce 1947. Diagnózu "autismus" obdržela o dva roky později, v roce 1949, spolu s doporučením rodičům, aby ji umístili do ústavu. Její maminka odmítla a musela tak sama nalézt cestu k výchově dítěte s autismem, bez dostupných terapeutických programů nebo odborné péče. Tato situace je v mnohém analogií k současné situaci rodičů dětí s autismem v ČR. Kniha je tak pro rodiče z České a Slovenské republiky obzvláště relevantní a nabízí řadu informací, se kterými se v ČR stále nelze setkat. Vhodná je také pro ty, kteří se připravují na výkon učitelského povolání, studenty a přednášející speciální pedagogiky, zdravotnických oborů, psychologie a samozřejmě pro ty, kteří se s rodinami a dětmi s poruchou autistického spektra setkávají ve své profesi.

Český překlad

Autorem českého překladu je Marek Čtrnáct, který sám žije s Aspergerovým syndromem, jenž patří mezi poruchy autistického spektra. Marek je vynikající lingvista, překladatel a matematik s nadprůměrným IQ. Jeho vhled do dané problematiky, založený na vlastní zkušenosti a vysoké inteligenci, je garancí precizního překladu.

České vydání má oproti originálu navíc českou předmluvu, jejíž autorkou je Prof. PhDr. RNDr. M. Vágnerová, CSc., která je respektovanou autoritou v oblasti pedopsychologie, vývojové psychologie a psychologie handicapu.

Obsah knihy


Kapitola 1: Diagnóza a rané vzdělávací intervence
Nenechte se svázat nálepkami
Kvalitní a dostupné programy pro malé děti s PAS
Různé typy myšlení u autismu
Vyšší očekávání vedou k výsledkům
Výuka střídání
Jaká škola je pro mé dítě s PAS nejlepší?

Kapitola 2: Výuka a vzdělání
Jak najít silnou stránku dítěte
Výuka zobecňování
Význam rozvoje talentu
Jak učit osoby s autismem/Aspergerovým syndromem větší flexibilitě
Jak učit děti s autismem konceptům
Myšlení "zdola nahoru" a učení pravidel
Kladení základů pro porozumění textu
Motivování žáků
Jak děti navnadit na čtení
Řízení hraní videoher
Asistenční psi a autismus
Jak je důležité mít na výběr
Význam praktických dovedností pro řešení problémů
Jak se naučit dělat úkoly, které ostatní ocení
Učení nikdy nekončí

Kapitola 3: Smyslové problémy
Smyslové problémy jsou variabilní
Problémy se zrakovým zpracováváním u autismu
Sluchové problémy u autismu
Zahrnování smyslových metod do vašeho programu pro autismus
Účinek smyslových obtíží a obtíží s vnímáním na vzory učení
Terapie obohacením prostředí a autismus

Kapitola 4: Jak porozumět neverbálnímu autismu
Sociální teenager uvězněný uvnitř
Přece jste se ptali!
Proč děti s autismem stimují?
Tito žije ve světě pomíchaných smyslů
Jak porozumět mysli neverbální osoby s autismem
Řešení problémů s chováním u neverbálních osob s autismem
Celoúkolové učení pro osoby se závažným autismem

Kapitola 5: Problémy s chováním
Postižení versus obyčejné špatné chování
Inovativní metody jak zvládat bití, kousání a kopání u dospělých se závažným autismem
Mé zkušenosti s posmíváním a šikanou
Nezdvořilost je neomluvitelná
Potřeba dokonalosti
Autismus a náboženství: učte je dobru

Kapitola 6: Sociální fungování
Vhled do sociálních problémů osob s autismem
Učení sociálních pravidel
Emocionální rozdíly mezi osobami s autismem nebo Aspergerovým syndromem
Zdravá sebeúcta
Čtyři úhelné kameny sociálního povědomí
Otázky o střelci z Connecticutu Adamu Lanzovi, Aspergerovu syndromu a PSZ

Kapitola 7: Léky a biomedicínské otázky
Alternativní versus konvenční medicína
Skryté zdravotní problémy mohou způsobovat problémy s chováním
Vyhodnocování léčebných metod
Užívání léků: rozhodování "rizika versus výhody"
Má léčba zvonění v uších

Kapitola 8: Myšlení a výzkum mozku
Ztráta sociálních dovedností, získání savantských dovedností?
Lidé na spektru se soustřeďují na detaily
Extrémní mužská teorie autismu
Odhalte děti, kterým hrozí autismus, pomocí měření hlavy
Myšlení v detailech
Pohled do vizuálně myslícího mozku
Struktura mozkové kůry u geniálních vědců a u autistů je podobná
Role genetiky a prostředí ve vzniku autismu

Kapitola 9: Problémy v dospělosti a zaměstnání
Jak zlepšit dovednosti pro řízení času a organizaci
Rady do zaměstnání: tipy, jak získat práci a jak si ji udržet
Teenageři s PAS se musejí naučit jak sociální, tak pracovní dovednosti, aby si udrželi práci
Šťastní lidé na autistickém spektru mají uspokojivá zaměstnání nebo koníčky
Uvnitř nebo venku? Kultura autismu/Aspergerova syndromu
Portfolia mohou otevřít příležitosti k zaměstnání nebo k vysokoškolskému studiu
Na vysoké škole: tipy pro osoby s autismem a Aspergerovým syndromem
Jak najít mentory a vhodné vysoké školy
Rozumné vycházení vstříc osobám na autistickém spektru
Běžte ven a žijte!
Může mé dospívající dítě řídit auto?
Inovativní myšlení dláždí cestu pro úspěšnou kariéru s AS
Souvislost mezi autismem, genetikou a genialitou
Můj pocit sebeidentity